nguyen-van-dam
Designation:

Phó giám đốc công ty

Ths. KS. Nguyễn Văn Đậm

ThS.KS. Nguyễn Văn Đậm, sinh năm 1986. Năm 2004-2008 học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, ngành Cảnh Quan và Kỹ Thuật Hoa Viên. năm 2011-2015 làm nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại Viện Kiến Trúc trường Đại Học Đông Nam Trung Quốc, chuyên ngành Quy hoạch đô thị và Nông Thôn. Hiện là giảng viên Bộ môn Cảnh Quan và Kỹ thuật Hoa viên, khoa Môi Trường, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.