VƯỜN CÂY XANH TRÊN TƯỜNG ĐỨNG

kiến tạo không gian xanh

CHẬU LÀM VƯỜN TRÊN TƯỜNG - ECO WALL

Sản xuất tại Việt Nam
chau-eco-wall

Chậu Eco Wal...

Đơn vị tính: chậu Quy cách: 36chậu/

₫24000
chau-eco-wall

Chậu Eco Wall...

Đơn vị tính: chậu Quy cách: 36chậu/

₫15000
khung-chau-eco-wall

Eco Wall...

Đơn vị tính: m2 Quy cách: 1m2 = 36chậ

₫1200000
hinh-chau-eco-wall2

Eco Wall Light...

Đơn vị tính: m2 Quy cách: 1m2 = 36chậ

₫801000
khung-ecowall

Khung Eco Wall...

Đơn vị tính: khung Quy cách: 12 khung/m

₫28000
khung-ecowall

Khung Eco Wall ...

Đơn vị tính: khung Quy cách: 12 khung/m

₫23000