Vân Phan

 • Tên khoa học: Brassica oleracea var. acephala f. tricolor DC
  Chi họ: Chi cải, họ Cải (Brassicaceae).
  Tên Hán Việt: Vũ y cam lam, hoa thái, diệp mẫu đơn.

  Mô tả cây bắp cải dại màu: 

  Cây thân thảo số […]

 • Tên khoa học: Synsepalum dulcificum Daniell.
  Chi họ: Chi quả thần kỳ, họ Hồng xiêm hay họ Sa-bô-chê (Sapotaceae)
  Tên Hán Việt: Thần bí quả, mộng ảo quả, kỳ tích quả.
  Tên Tiếng Việt khác: Cây kỳ diệu.

  M […]

 • Tên khoa học: Morus alba L.
  Chi họ: Chi Dâu tằm, họ Dâu tằm (Moraceae).
  Tên Hán Việt: Tang, gia tang, bạch tang.

   
  Mô tả cây dâu tằm:

  Cây gỗ, cao 3 – 8m, vỏ cây màu nâu xám, khi già nứt dọc, nông; c […]

 • Tên khoa học: Ficus pumila Linn.
  Chi họ: Chi Đa, họ Dâu tằm.
  Tên Hán Việt: Bệ lệ, lương phấn quả, mộc liên, quỷ mạn đầu.
  Tên tiếng Việt khác: cây sộp, vẩy ốc, bị lệ.

  Mô tả cây trâu cổ: 
  Là loại cây dây […]

 • Tên khoa học: Apium graveolens L. var. Dulce DC
  Chi họ: Chi Cần cạn, họ Hoa tán hay họ Cà rốt (Umbelliferae).
  Tên Hán Việt: Cần thái, hạn cần, hương cần, dược cần.
   

   
  Mô tả cây rau cần tâ […]

 • Tên khoa học: Portulaca oleracea L.
  Chi họ: Chi Rau sam, họ Rau sam (Portulacea)
  Tên Hán Việt: Mã xỉ hiện, trường mệnh thái, mã xà tử thái.

  Mô tả cây rau sam: 

  Cây thân thảo, mọng nước, sống khoản […]

 • Tên khoa học: Lycium chinense Mill.
  Chi họ: Chi Câu kỷ, họ Cà (Solanaceae).
  Tên Hán Việt: Điềm thái tử, câu kỷ quả, câu kỷ đậu.

  Mô tả cây câu kỷ tử: 

  Cây bụi phân nhánh nhiều; cành nhỏ yếu, thường cong […]

 • Tên khoa học: Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li.
  Chi họ: Chi Hoả cúc, họ Hoa hồng (Rosaceae).
  Tên Hán Việt: Hồng tử, hoả bả quả, cứu quân lương.

  Mô tả cây hồng tử:

  Cây bụi xanh, cao đến 3m.  […]

 • Vân Phan đã đăng bài mới, Cây nho 3 tháng trước đây

  Tên khoa học: Vitis vinifera L.
  Chi họ: Chi Nho, họ Nho (Vitaceae)
  Tên Hán Việt: Bồ đào, bồ đề tử, thảo long châu.

  Mô tả cây nho:

  Cây thân leo, chất gỗ rụng lá; vỏ thân màu nâu đỏ, khi già tróc rụng […]

 • Tên khoa học: Telosma cordata (burm.f.Merr).
  Chi họ: Chi Dạ lai hương, họ thiên lý. (Asclepiadaceae).
  Tên Hán Việt: Dạ hương đằng, dạ lan hương, lai dạ hương, dạ đinh hương.

  Mô tả cây thiên […]

 • Tên khoa học: Cynara scolymus L.
  Chi họ: CHi Thái kế, họ Cúc (Asteraceae).
  Tên Hán Việt: Triều Tiên kế, cúc kế, thái kế, pháp quốc bách hợp, dương bách hợp.

  Mô tả cây actiso: 

  Cây cao 1 – 1,5m, rễ m […]

 • Tên khoa học: Citrus grandis (L.) Osbeck.
  Chi họ: Chi Cam chanh, họ Cửu lý hương (Rutaceae)
  Tên Hán Việt: Dữu tử, văn đán, hương loan, chua loan.

  Mô tả cây bưởi: 

  Cây thân gỗ xanh, […]

 • Vân Phan đã đăng bài mới, Cây mận 3 tháng trước đây

  Tên khoa học: Syzygium samarangense Merr. et Perry
  Chi họ: Chi Trâm, họ Đào kim nương (Myrtaceae)
  Tên Hán Việt: Dương bồ đào, Kim sơn bồ đào, liên vụ.
  Tên Tiếng Việt khác: Mận (roi).
   

   
  Mô tả cây m […]

 • Tên khoa học: Toona sinensis (A.Juss.) Roem.
  Chi họ: Chi Hương xuân, họ Xoan (Meliaceae)
  Tên Hán Việt: Hương xuân, xuân nha thụ, hồng xuân.

   

   
  Mô tả cây tông dù: 

  Cây thân gỗ rụng lá, […]

 • Vân Phan đã đăng bài mới, Cây mít 3 tháng trước đây

  Tên khoa học: Artocarpus heterophyllus Lam
  Chi họ: Chi Mít hay chi Chay, họ Dâu tằm (Moraceae)
  Tên Hán Việt: Mộc ba la, ba la mật, thụ ba la.

   
  Mô tả cây mít: 

  Cây cao 8 – 15m, có nhựa trắng
  Lá […]

 • Tên khoa học: Helianthus tuberosus L.
  Chi họ: Chi Hướng dương, họ Cúc.
  Tên Hán Việt: Cúc vu, dương khương, quỷ tử mỹ.

  Mô tả cây cúc vu: 

  Cây thân thảo sống nhiều năm; thân dưới đất dạng củ hình c […]

 • Tên khoa học: Gynura bicolor DC.
  Chị họ: Chi Tam thất thải, họ Cúc (Asteraceae).
  Tên Hán Việt: Tử bối thái, huyết bì thái, quan âm thái, hồng bói thái.
   

   

  Cụm hoa dạng đầu có đường kính 1.5-2cm. […]

 • Tên khoa học: Helianthus annuus L.
  Chi họ: chi Hướng dương, họ Cúc (Asteraceae)
  Tên Hán Việt: Hướng nhật quỳ, thái dương hoa, quỳ hoa.

  Mô tả cây hoa hướng dương: 

  Cây thân thảo sống một […]

 • Hồ sơ của Vân Phan đã được cập nhật 1 năm. 1 tháng trước đây

 • Vân Phan đã đổi ảnh hồ sơ 1 năm. 1 tháng trước đây

 • Nạp thêm nữa