du-an-xanh

Đầu tư dự án xanh

  • Current Status of the ProjectFuture Project
  • Starting Date12-10-2014
  • Completion Date20-10-2014
  • Project HeadJones Smith

Có rất nhiều ý tưởng thực hiện việc cải thiện môi trường, nhiều ý tưởng xây dựng nền Nông nghiệp vững mạnh… nhưng đã không biến thành hiện thực vì thiếu nguồn vốn và sự hỗ trợ quản lý đúng đắn.

Nguồn quỹ đầu tư ECO được thành lập dưới sự xây dựng đóng góp từ nhiều giảng viên tâm huyết của các trường Đại học, Cao đẳng đã chắp cánh cho những ước mơ, biến những ý tưởng thành hiện thực. Vì sự phát triển chung của nền Kiến Trúc – Cảnh Quan Việt Nam.