nhan-luc-canh-quan

Hỗ trợ nhân lực Cảnh Quan

  • Current Status of the ProjectIn Process
  • Starting Date26-07-2014
  • Completion Date05-01-2015
  • Project HeadJason

Với hệ thống diễn đàn, nhân lực làm Cảnh Quan tự mình có thể kết bạn, xây dựng các mối quan hệ công chúng thông qua các bài viết trao đổi kiến thức, thông tin về Kiến trúc – Cảnh quan.

Các tác giả được vinh danh Công trình đạt giải Sinh Thái Cảnh Quan, sẽ là nhân sự tốt cho bất kỳ doanh nghiệp nào tìm kiếm nhân lực Cảnh Quan.

Dự án Hỗ trợ nhân lực Cảnh Quan sẽ hoạt động theo tiêu chí Hỗ trợ nâng cao kiến thức cho người làm Cảnh Quan & Hỗ trợ cơ hội việc làm.