ket-noi-kien-truc-canh-quan

Kết nối Kiến Trúc – Cảnh Quan

  • Current Status of the ProjectIn Process
  • Starting Date22-08-2014
  • Completion Date12-09-2014
  • Project HeadEddie Forbes

Quy hoạch Cảnh Quan – Kiến trúc Cảnh Quan – Kiến trúc Xây Dựng là những chuyên đề nổi bật của Cộng đồng Cảnh Quan được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng từ cao tới thấp đối với vai trò xây dựng phát triển một vùng đất.

Kiến Trúc Sư, đội ngũ tri thức của xã hội, những con người có thể làm thay đổi bộ mặt xã hội là nhóm đối tượng đặc biệt quan trọng – mục tiêu hướng đến kết nối trong đường lối phát triển công ty Eco Landscape VN.

Kĩ sư Cảnh Quan, đội ngũ nắm vững các kiến thức về thực vật, khí hậu, thổ nhưỡng, thực vật bản địa của từng vùng. Những người luôn mang trong mình tình yêu thiên nhiên. môi trường sẽ là đối tượng đáng tin cậy trong việc kết nối xây dựng các dự án Kiến Trúc – Cảnh Quan.

Dự án Kết nối Kiến Trúc – Cảnh Quan được xây dựng là một dự án chiến lược, sức mạnh nền tảng cho việc phát triển lâu dài của cộng đồng Kiến Trúc – Cảnh Quan.