seu-dau-do

Khu du lịch sinh thái cảnh quan

  • Current Status of the ProjectProject Ongoing
  • Starting Date20-4-2014
  • Completion Date9-2014
  • Project HeadJames Philip

Eco Landscape VN đã bắt đầu và đang xây dựng dự án phát triển các Khu du lịch sinh thái ECO. Chúng tôi, mong muốn xây dựng, bảo vệ các khu bảo tồn động thực vật, trang trại rau sạch, đồn điền dược liệu kết hợp với du lịch – giáo dục cộng đồng.