ky-thuat-thi-cong-vuon-tren-mai-eco-cell-e-drain-01

Sản xuất vật liệu Cảnh Quan

  • Current Status of the ProjectCompleted
  • Starting Date01-08-2014
  • Completion Date25-08-2014
  • Project HeadWilliams

Dự án Sản xuất vật liệu Cảnh Quan là dự án đầu tiên được xây dựng của công ty Sinh Thái Cảnh Quan – Eco Landscape VN. Dự án được xây dựng với mục đích nghiên cứu & áp dụng khoa học kỹ thuật của ngành vật liệu vào thực tiễn. Với phương châm Uy Tín – Bền – Đẹp, chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm tốt – góp phần nâng cao chất lượng các công trình Kiến Trúc – Cảnh Quan.