tieu-chuan-canh-quan-do-thi

Xây dựng tiêu chuẩn cảnh quan đô thị

  • Current Status of the ProjectTo be started
  • Starting Date30-09-2014
  • Completion Date12-12-2014
  • Project HeadJack

Rất nhiều tổ chức, cộng đồng đã xây dựng và trao giải chứng nhận cho các công trình xanh trên toàn cầu. Việc xây dựng tiêu chuẩn cảnh quan cho đô thị là một trong những dự án quan trọng của công ty để phát triển vững mạnh.

Với tinh thần sẵn sàng hội nhập, sẵn sàng chung sức xây dựng các tiêu chuẩn cho Cảnh Quan Đô Thị. Eco Landscape VN mong muốn góp phần xây dựng thành công một tiêu chuẩn thống nhất cho Cảnh Quan Đô Thị Việt Nam.