RAU HỮU CƠ

Giá thể hữu cơ - Phân bón hữu cơ
Ảnh hồ sơ của eco-admin

Giá đỗ hay còn gọi là giá đậu không phải là loại thực phẩm cao

Ảnh hồ sơ của eco-admin

Đậu cô ve có giá trị dinh dưỡng cao như: đạm, đường, béo, khoá

Ảnh hồ sơ của eco-admin

Bí đao hay còn gọi là bí trắng, bí phấn, có nguồn gốc từ Ấn Độ v